0

Talen til Bruden min – The speech to my Bride

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 22. June 2015 in Prose |

For English

Kjære vakre kona mi! Jeg elsker deg. Nå er vi endelig gift. Alle gode ting er 3 🙂

Det er så mange ting jeg skulle sagt om deg og forholdet vårt. Jeg klarer dessverre ikke å holde en lang tale. Du vet hvordan det er.

Tusen takk for at du fant meg. Du har gitt meg mer enn du og jeg aner. 1+1=3. Vi er mer enn oss 2 til sammen. Når vi virkelig er i modus, skaper vi magi og stråler sammen. We rock!

Vi har hatt våre problemer i lange perioder, men de er ingenting i forhold til det vi skaper sammen i de gode stundene. Jada, vi har begge bagasje å bære på som kolliderer med hverandre i sin eksistens. Men vi finner alltid måter løse dette på. Når alt kommer til alt er vi veldig romslige begge 2. Jeg elsker deg for det.

Du er så flink til å støtte meg, når jeg har mine problemer. Samtidig utfordrer du meg ved å presse grensene mine. Jeg har blitt et mye bedre menneske på de 10 årene vi har hatt sammen. Håper vi kan fortsette med det.

Jeg er så stolt av deg for alt du har gjennomgått mens vi har vært sammen. Slankeoperasjonen og alle komplikasjonene. Du har vært tøff som har stått i det. Jeg er takknemlig for å ha kunnet være med og støtte deg i den lange veien mot mål.

Søstera di døde helt i starten av forholdet vårt. Det var en tøff tid som jeg var med deg i, hele veien. Tross den vanskelige tiden, har dette gitt meg mulighet til å se deg som du er. Naken og sårbar. Jeg elsker deg enda mer etter å ha fått opplevd det. Samtidig fikk jeg et innblikk i den flotte familien din, (nå vår familie). De stiller alltid opp når det trengs. Det har jeg også fått oppleve mang en gang senere. Tusen takk for at dere tok meg imot som om jeg var en av dere.

Vi traff Blink! Ja vi møtte hverandre på nettstedet Blink, som Dagbladet hadde. Tusen takk, Dagbladet. Det er godt at det fantes arenaer som gjorde at vi fant hverandre.

For meg er du den stolte sterke jenta, som gir meg kjærlighet, oppmuntring og korreks når det er nødvendig. (Og det er ganske ofte hehe). Takk for at du er den som ikke bare duller med meg, men gir meg utfordringer som gjør at jeg vokser i meg selv. Du har hjulpet meg til å bli sterkere og ha større tro på meg selv. Jeg har blitt en bedre utgave av meg selv p.g.a deg.

Til slutt vil jeg lese et dikt, på engelsk, som jeg har skrevet til deg:

The shields

The shields are gone.

My self-esteem is lying there

as an open wound

aching in pain.

My spine is threatening to break.

Kept up by stubbornness

and gleam of light

from the one I love.

My girl is keeping me alive

by here kind understanding

and her loving tenderness

barely appreciated by a shivering soul.

I yearn to live life fully with you

to achieve what we deserve

together in unbounded love

for life and each other.

Elsker deg! Håper vi kan leve sammen til vi dør!

Takk, kona mi!

English translation:

Dear beautiful wife! I love you. Now we are finally married. Third time’s the charm 🙂

 .

There are so many things I would like say about you and our relationship. I am unfortunately not able to give a long speech. You know how it is.

 .

A million thanks for finding me. You’ve given me more than you and I can imagine. 1 + 1 = 3. Us combined are more than 2. When we really are in the mode, we create magic and shines together. We rock!

 .

We’ve had our problems for long periods, but they are nothing compared to what we are creating together in the good times. Sure, we both have luggage to carry witch collide with each other in their existence. But we can always find ways of solving this. After all, we are very tolerant both of us. I love you due to that.

 .

You give me fantastic support when I have my problems. As well as you challenge me by pushing my limits. I’ve become a much better human being during the 10 years we’ve had together. Hope we can keep on doing it.

 .

I’m so proud of you for everything you’ve gone through while we’ve been together. The weight loss surgery and all its complications. You’ve been tough to endure it. I am so grateful to have been able to join you and support you in the long road towards the goal.

 .

Your sister died in the very beginning of our relationship. It was a tough time and I was with you all the way. Despite the difficult times, this has given me the opportunity to see you as you are. Naked and vulnerable. I love you even more after experiencing it. At the same time, I got an insight into your great family, (now our family). They are always there when needed. I’ve also been able to experience it many a time later. Thank you for welcoming me, as if I were one of you.

 .

We hit Blink (Bullseye)! Yes we met on the website Blink, “Dagbladet”, (Norwegian Newspaper), hosted it. Thank you, “Dagbladet”. It’s nice that there were venues witch enabled us to find each other.

 .

For me you are the proud strong girl who gives me love, encouragement and correction when necessary. (And it is quite often ha-ha). Thank you for being the one who not only pamper me, but give me challenges that I grow myself. You have helped me to be stronger and to experience a growth within myself. I have become a better version of myself because of you.

Finally, I will read a poem in English, which I have written to you:

Link to poem

Love you! Hope we can live together until we die!
Thank you, missus!

 

Tags: , , ,

Et av de varmeste hjertene har gått bort | Foreningen av Tolvte Januar

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 17. June 2015 in Politics with Comments closed |
jc3b8s

Les mer

Tags:

0

The evil Principal of Love

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 31. October 2014 in Poem |
5513279745_d880144bd9

Life with all it’s glory,

lies before him.

He takes a bite

and is enjoying it.

Flash; The evil Principal of Love.

Crumble, crumble.

Dying internally.

Darkness!

Repeating testimonies

of his wrongness

and here rightness

cripples him, surely

Distorted feelings

leading the way

in narrow paths

finding meaning

Flash; The evil Principal of Love.

Crumble, crumble.

Dying internally.

Darkness!

He falls

way down

reaching for

whatever he gets

Climbing to a comfortable level

hanging on to it

building a life on it

struggling to cope

Flash; The evil Principal of Love.

Crumble, crumble.

Dying internally.

Darkness!

He struggles to get up.

reaches for the light beyond

demanding his freedom

hardens himself

Flash; The evil principal of love,

crumbles and brittles

he rises from the ashes

and resurrects as a newborn

Tags:

0

The Shields

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 14. October 2014 in Poem |
Shields

The shields are gone.
My self-esteem is lying there
as an open wound
aching in pain.

 

My spine is threatening to break.
Kept up by stubbornness
and gleam of light
from the one I love.

 

My girl is keeping me alive
by here kind understanding
and her loving tenderness
barely appreciated by a shivering soul.

 

I yearn to live life fully with you
to achieve what we deserve
together in unbounded love
for life and each other.

Tags:

0

Vakuum

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 31. October 2013 in Norwegian, Poem |
lonely-tree-pencil-john-cullum

Midt
i skogen
står
et tre
omkranset
av lune grener
fra nabo trærne.

Treet:
står
på ei slette
for seg selv
og lengter
etter
grenene.

Tags: ,

0

Tresko-dansen

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 31. October 2013 in Norwegian, Poem |
rYeujJhpqPeAaL4RmI1KkgK5kaQQGtioMXWkVN6_fsyw

Valsende mennesker i klampre takt
De svever over byene
Bevisstløse, men dansende

Hyllet inn i utviklingens slør
ser kun en virkelighet
Dagens virkelighet

Tramper rundt i tresko
Ser ikke folk med ømme fingre og tær
Utstyrt med briller som bare ser tresko

De klaprer rundt
blir fler og fler
En stakkar får ikke sove engang

Tresko-folket er i konstant mars
snur seg ikke
stopper ikke opp

Nei! Kjøp tøfler
Stopp og tenk
Finnes det en annen dans?

Tøffel-dansen!

Tags: ,

0

Teater

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 31. October 2013 in Norwegian, Poem |
haerty1

Egoismens ensomme teater
mellom følelsenes diffuse brytninger.
Vaklende fottrinn
I tidens kjølevann

Vandrende i himmelens galakser.
Kløyver veien
mellom solen og månen,
mens Han ser på.

Fraktet på en skute
fra hav til hav.
Lurt inn i virvler
av luftspeilinger.

Lykter skinner i det fjerne.
Stormen stilner,
for så å øke Igjen.
Tåkens slør senker seg.

Infantile begjær
med nostalgiske Innslag,
forvirrer og oppklarer.
Gløden er der og Ikke.

Han er gåtens opphav,
uten navn og ansikt,
men bærer en lykt
i tåke nattens mørke.

Han sier: “Sov nå,
gå inn i hvilens verden,
lek med ilden,
for så å dø”.

Tags: ,

0

Sprø toner

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 31. October 2013 in Norwegian, Poem |
miles-davis-style-219937251_edited

Sprø toner
fra en rusten
trumpet.

Lyden
er
min
profet.

Tags: ,

0

Pøbel

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 31. October 2013 in Norwegian, Poem |
msu

Vold, skriker tante.
Hun ser ville ungdom på kveldsnytt.
Råe, brutale ungdom ser hun.
De kaster flasker mot vårt kjære politi.
FÅ BURET DEM INN.

Øl og narkotika lever de av.
De er avskum og pest.
Går på sosialen.
Er ikke som folk skal være.
FÅ BURET DEM INN.

Ta fra dem deres tilholdssted.
La dem nyte hasjen i fred.
Ikke ta penga fra oss.
Vi jobber i det minste for pengene vi.
FA BURET DEM INN.

Det er rett som bystyret gjør.
La dem skjøtte seg sjøl.
Ikke rotte seg sammen
mot øvrigheta og oss redelige folk.
FÅ BURET DEM INN.

Nei, går det galt
må du kravle deg opp sjøl.
Ikke last andre
men rydd for egen dør.
FÅ BURET DEM INN.

Tags:

Copyright © 2010-2023 Iver Neumann-Korsgaard Blog All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com