General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Nils Fredrik Wisløff
August 9, 1879
143 Kristiania
4 December 27, 1961
60 82 Sarpsborg
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Jens Juell Wisløff
May 9, 1921
101 Sarpsborg
2 August 4, 1998
24 77 Vestre-Slidre
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Rachel Liden
Rachel Wisløff
April 28, 1921
101 Sarpsborg
2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Carl Johan Fredrik Wisløff
December 4, 1836
185 Vestnes
6 April 22, 1911
111 74 Kristiania
Tuesday, January 6, 2009 12:29 AM
Elisabeth Cathrine Naschau Juell
Elisabeth Cathrine Naschau Wisløff
March 26, 1845
177 Vestre Toten
6 October 3, 1926
95 81 Stavanger
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Nils Fredrik Wisløff
1791
231 1 1845
177 54 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Marie Valentine Wisløff
December 1, 1870
151 Bergen
5 September 15, 1953
69 82 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Elisabeth Margrethe Wisløff Nilssen
April 9, 1901
121 Oslo
3 January 8, 1978
44 76 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Ragnar Wisløff Nilssen
June 27, 1902
120 Oslo
5 December 18, 1960
61 58 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Jørgen Edvin Wisløff Nilssen
March 30, 1934
88 China
4 October 4, 1993
28 59 Kongsvinger
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Gunvor Wisløff Nilssen
July 17, 1904
118 Kuling
0 May 1, 1967
55 62 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Sven Edvin Wisløff Nilssen
February 24, 1911
111 Oslo
5 October 23, 1960
61 49 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Ingar Edvin Wisløff Nilssen
May 29, 1937
85 Taohwalun
2 January 8, 1996
26 58 Hillerød
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Trygve Nicolai Wisløff Nilssen
October 27, 1915
106 Taohwalun
4 May 9, 1992
30 76 Bærum
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Johan Martin Wisløff
December 17, 1872
149 Bergen
0 February 13, 1873
149 0 Bergen
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Johan Martin Wisløff
December 30, 1873
148 Bergen
6 December 21, 1944
77 70 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Thora Hansen
Thora Wisløff
December 8, 1874
147 6 February 23, 1957
65 82 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Hans Edvard Hansen Wisløff
May 10, 1902
120 Moss
4 September 14, 1969
53 67 Bodø
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Astrid Elisabeth Wærum
Astrid Elisabeth Wisløff
October 17, 1903
118 Namsos
4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Johan Martin Wisløff
February 14, 1928
94 Kolbotn
1 June 16, 1986
36 58 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Gunhild Johannessen
Gunhild Wisløff
August 20, 1928
94 1 November 4, 1982
39 54 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Karl Johan Fredrik Wisløff
August 4, 1903
119 Moss
4 August 14, 1974
48 71 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Ragnhild Margrethe Hauger
Ragnhild Margrethe Wisløff
June 20, 1902
120 4 April 27, 1978
44 75 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Aase Sveen
Aase Wisløff
October 3, 1928
93 4 September 19, 1993
29 64 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Kjell Wisløff
May 1, 1930
92 Lørenskog
2 March 30, 1993
29 62 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Per Wisløff
September 29, 1932
90 Oslo
3 August 30, 1987
35 54 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Margrethe Fjeldstad
Margrethe Wisløff
January 22, 1942
80 1 March 16, 1977
45 35 Asker
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Nils Fredrik Wisløff
August 16, 1904
118 Moss
0 September 17, 1986
36 82 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Marie Wisløff
May 9, 1906
116 Moss
4 February 23, 1987
35 80 Kristiansand S
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Johan Martin Wisløff Skoge
October 31, 1931
90 Haugesund
3 April 7, 2004
18 72 Kristiansand S
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Tora Wisløff
January 7, 1908
114 Våler
0 March 5, 1929
93 21 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Rut Elisabeth Wisløff
August 21, 1910
112 Våler
2 August 19, 1999
23 88 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Hans Lemmich Wisløff
September 27, 1875
147 Bergen
0 April 1, 1885
137 9 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Dagny Johanne Waalman
Dagny Johanne Wisløff
February 9, 1885
137 Oslo
3 October 30, 1915
106 30 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Carl Johan Fredrik Wisløff
December 31, 1908
113 Drammen
4 June 25, 2004
18 95 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Ingrid Brun
Ingrid Wisløff
November 18, 1912
109 China
4 June 17, 1988
34 75 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Gudrun Wisløff
August 18, 1911
111 Drammen
4 October 28, 2002
19 91 Drammen
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Georg Wisløff
April 15, 1915
107 Sarpsborg
2 December 26, 1966
55 51 Bærum
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Elina Margrethe Just
Elina Margrethe Wisløff
May 26, 1916
106 Flekkefjord
2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Randi Wisløff
November 25, 1951
70 Bærum
0 November 26, 1951
70 0 Bærum
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Georg Wisløff
November 21, 1880
141 Oslo
0 April 1, 1904
118 23 Oslo
Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Tom Wisløff
1903
119 Oslo
0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Johannes Wisløff
1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Jørgen Edvin Nilssen
28 Marie Valentine Wisløff
29 122 Stavanger
5 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Carl Johan Fredrik Wisløff
31 Elisabeth Cathrine Naschau Juell
23 154 Oslo
6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Johan Martin Wisløff
27 Thora Hansen
26 121 Moss
6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Johannes Wisløff
Sigrid Bunaas
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Nils Fredrik Wisløff
37 Karen Fleischer
32 105 Oslo
1 Thursday, October 2, 2008 12:27 AM
Nils Fredrik Wisløff
Mariane Chr. Scharffenberg
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Nils Fredrik Wisløff
28 Dagny Johanne Waalman
23 114 Oslo
3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Tom Wisløff
Ellen Schie
yes 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ