General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Kerstin Jonsdotter
Kerstin Westfält
December 25, 1860
161 Dalby
11 October 28, 1933
89 72 Sveg
Sunday, August 31, 2008 12:53 AM
Sven J. Westfält
April 28, 1859
163 Glissjöberg
11 June 6, 1949
73 90 Glissjöberg
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Jon S Westfält
October 3, 1881
141 Glissjöberg
8 December 10, 1958
63 77 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Brita Marareta Nordvall
Brita Marareta Westfält
December 31, 1883
138 Vemhån
8 March 16, 1975
47 91 Vemhån
Tuesday, September 2, 2008 4:28 AM
Sylvia Westfält
January 27, 1906
116 Vemhån
3 February 27, 1984
38 78 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Johan Westfält
March 5, 1908
114 Vemhån
4 May 11, 1991
31 83 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Sven Adolf Westfält
May 7, 1910
112 Vemhån
0 February 7, 1920
102 9 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Olga Kristina Westfält
October 13, 1912
110 Vemhån
1 April 14, 2000
22 87 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Greta Westfält
September 14, 1914
108 Vemhån
2 July 16, 2006
16 91 Sveg
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Karl Valter Westfält
January 27, 1917
105 Vemhån
3 May 8, 2001
21 84 Vallen
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Herr Sven Adolf Westfält
February 16, 1920
102 Vemhån
4 Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Hilma Westfält
September 9, 1922
100 Vemhån
2 Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Ingeborg Westfält
June 22, 1883
139 Glissjöberg
11 September 19, 1966
56 83 Glissjöberg
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Svante Westfält
December 11, 1884
137 Glissjöberg
0 January 1, 1954
68 69 Michigan
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Kristina S. Westfält
May 28, 1886
136 Glissjöberg
0 April 28, 1954
68 67 Wisconsin
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Per Westfält
April 4, 1888
134 Glissjöberg
0 May 12, 1982
40 94 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Mattias S. Westfält
May 11, 1890
132 Glissjöberg
2 October 13, 1971
51 81 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Emy Kristina Westfält
April 25, 1917
105 Vemhån
6 August 18, 2004
18 87 Sveg
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Margareta S. Westfält
April 25, 1892
130 Glissjöberg
5 March 4, 1939
83 46 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Olof Helmer Westfält
September 22, 1893
129 Glissjöberg
8 March 6, 1975
47 81 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Sven Albert Westfält
May 23, 1915
107 Vemhån
0 May 19, 2007
15 91 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Olof Edvin Westfält
July 17, 1916
106 Vemhån
3 August 27, 2005
17 89 Sveg
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Annie Westfält
1918
104 Vemhån
0 1919
103 1 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Annie Kristina Westfält
June 4, 1919
103 Vemhån
1 November 3, 2003
19 84 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Bror Karl Westfält
July 7, 1921
101 Vemhån
2 November 19, 1997
25 76 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Artur Westfält
January 4, 1923
99 Vemhån
1 January 2, 2007
15 83 Hån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Konrad Westfält
February 1926
96 Vemhån
0 about April 1926
96 0 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Anton S. Westfält
November 3, 1897
125 Glissjöberg
7 October 23, 1969
53 71 Vemhån
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Edvard S. Westfält
June 5, 1899
123 Glissjöberg
2 November 13, 1977
45 78 Glissjöberg
Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Signe Elisabet Westfält
July 25, 1901
121 Glissjöberg
2 May 19, 1988
34 86 Friday, November 28, 2008 2:14 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Per Andersson
Ingeborg Westfält
yes 11 Tuesday, June 17, 2008 5:17 AM
Helmer Holmkvist
Margareta S. Westfält
yes 5 Tuesday, June 17, 2008 5:10 PM
Jon S Westfält
Brita Marareta Nordvall
yes 8 Monday, June 16, 2008 11:08 PM
Mattias S. Westfält
Anna Birgitta Brandt
yes 2 Tuesday, June 17, 2008 3:27 PM
Sven Albert Westfält
25 Maria Ingeborg Andersson
24 82 Vemhån
0 Monday, September 1, 2008 3:27 AM
Sven J. Westfält
26 Kerstin Jonsdotter
24 137 11 Wednesday, June 18, 2008 11:51 AM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ