General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
244 0 188 55 Tuesday, May 6, 2008 1:04 PM
242 0 189 52 Tuesday, September 9, 2008 4:06 AM
242 5 175 67 Thursday, May 1, 2008 9:48 PM
242 5 179 62 Monday, September 15, 2008 11:46 PM
214 0 177 37 Sunday, July 12, 2015 5:10 PM
203 0 133 70 Wednesday, May 7, 2008 2:50 AM
333 0 282 51 Wednesday, September 17, 2008 12:51 AM
306 0 230 75 Monday, July 7, 2008 11:23 PM
229 0 200 29 Wednesday, September 10, 2008 1:41 AM
118 3 34 84 Monday, May 12, 2008 12:53 AM
115 0 Monday, May 12, 2008 12:54 AM
107 0 48 59 Monday, May 12, 2008 12:01 AM
113 1 71 41 Monday, May 12, 2008 6:08 AM
144 5 52 92 Sunday, July 12, 2015 6:17 PM
180 1 93 86 Sunday, May 10, 2009 10:34 PM
113 0 25 88 Monday, April 27, 2009 12:40 PM
111 2 16 95 Saturday, September 4, 2010 11:30 PM
225 2 143 82 Wednesday, May 13, 2009 1:03 PM
276 14 188 88 Sunday, September 28, 2008 4:42 PM
254 7 170 83 Monday, May 5, 2008 2:54 AM
0 Thursday, September 11, 2008 4:26 AM
0 Thursday, September 11, 2008 4:25 AM
213 3 149 64 Tuesday, December 16, 2008 7:30 AM
211 0 130 81 Tuesday, December 16, 2008 7:36 AM
0 Tuesday, September 16, 2008 12:47 AM
210 2 128 82 Wednesday, March 25, 2009 3:08 AM
207 6 128 79 Friday, May 17, 2013 11:11 PM
199 3 170 28 Sunday, December 14, 2008 9:48 PM
175 0 100 75 Tuesday, December 16, 2008 7:40 AM
171 2 85 85 Tuesday, December 16, 2008 7:33 AM
181 3 149 32 Thursday, September 18, 2008 7:43 PM
159 0 84 75 Sunday, December 14, 2008 10:44 PM
157 5 66 91 Sunday, December 14, 2008 6:48 AM
155 5 70 85 Tuesday, December 16, 2008 1:11 AM
127 0 Tuesday, September 16, 2008 1:54 AM
124 0 40 84 Sunday, December 14, 2008 10:38 PM
0 Tuesday, September 16, 2008 1:58 AM
123 0 Tuesday, September 16, 2008 1:59 AM
151 0 140 11 Sunday, December 14, 2008 10:41 PM
240 6 178 62 Saturday, September 20, 2008 8:05 AM
208 4 129 79 Wednesday, October 1, 2008 9:58 PM
207 4 151 56 Saturday, September 20, 2008 8:12 AM
180 0 Saturday, September 20, 2008 8:14 AM
179 0 Saturday, September 20, 2008 8:16 AM
177 11 Saturday, September 20, 2008 8:21 AM
172 0 Saturday, September 20, 2008 8:18 AM
168 11 Saturday, September 20, 2008 8:21 AM
146 0 Saturday, September 20, 2008 8:39 AM
145 0 Saturday, September 20, 2008 8:26 AM
144 0 Saturday, September 20, 2008 8:27 AM
142 0 Saturday, September 20, 2008 8:28 AM
141 0 Saturday, September 20, 2008 8:41 AM
138 0 Saturday, September 20, 2008 8:43 AM
137 0 Saturday, September 20, 2008 8:44 AM
135 0 Saturday, September 20, 2008 8:33 AM
134 0 Saturday, September 20, 2008 8:34 AM
132 0 Saturday, September 20, 2008 8:36 AM
127 0 Saturday, September 20, 2008 8:37 AM
136 0 Saturday, September 20, 2008 8:43 AM
114 0 Saturday, September 20, 2008 5:45 PM
113 0 Saturday, September 20, 2008 5:46 PM
177 0 112 65 Friday, May 17, 2013 11:07 PM
237 0 Tuesday, September 30, 2008 10:17 PM
246 0 Tuesday, September 30, 2008 10:02 PM
245 0 163 82 Tuesday, September 30, 2008 10:04 PM
242 0
about 1855
168 74 Wednesday, October 1, 2008 4:48 AM
239 0 220 19 Wednesday, October 1, 2008 4:49 AM
237 0 198 39 Tuesday, September 30, 2008 10:14 PM
234 0 Tuesday, September 30, 2008 10:11 PM
249 0 Tuesday, September 30, 2008 10:12 PM
224 0 Tuesday, September 30, 2008 10:19 PM
222 0 Tuesday, September 30, 2008 10:20 PM
220 0 Tuesday, September 30, 2008 10:22 PM
211 0 Tuesday, September 30, 2008 10:23 PM
188 1 156 32 Thursday, October 1, 2009 7:25 PM
190 1 110 80 Thursday, October 1, 2009 6:55 PM
166 0 120 45 Thursday, October 1, 2009 7:03 PM
135 0 Friday, May 17, 2013 11:26 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
32 25 134 0 Tuesday, September 16, 2008 1:23 AM
27 27 138 0 Thursday, October 1, 2009 7:03 PM
27 28 181 2 Tuesday, September 16, 2008 12:59 AM
27 22 123 0 Saturday, September 20, 2008 8:39 AM
32 29 141 2 Friday, May 17, 2013 11:26 PM
40 36 79 0 Monday, May 12, 2008 12:07 AM
29 24 112 0 Saturday, September 20, 2008 8:44 AM
28 27 148 0 Tuesday, September 16, 2008 1:10 AM
26 25 202 0 Wednesday, April 30, 2008 6:39 AM
27 18 159 0 Friday, May 17, 2013 11:09 PM
26 25 214 6 Saturday, September 20, 2008 8:52 AM
24 19 193 3 Wednesday, October 1, 2008 8:35 PM
26 25 115 0 Sunday, December 14, 2008 10:34 PM
21 23 167 1 Thursday, October 1, 2009 6:59 PM
29 28 127 5 Saturday, September 20, 2008 5:46 PM
32 92 0 Tuesday, September 16, 2008 3:56 AM
25 29 119 5 Monday, May 12, 2008 12:00 AM
33 28 146 1 Sunday, May 10, 2009 10:35 PM
28 17 197 2 Thursday, October 1, 2009 6:51 PM
30 21 147 11 Monday, December 15, 2008 11:40 PM
27 25 181 4 Saturday, September 20, 2008 8:18 AM
26 24 112 0 Saturday, September 20, 2008 8:43 AM
38 173 0 Saturday, September 20, 2008 6:11 PM
27 16 186 0 Thursday, May 1, 2008 2:23 PM
38 43 75 0 Wednesday, April 30, 2008 6:26 AM
43 17 163 3 Tuesday, September 16, 2008 2:01 AM
28 20 178 3 Saturday, September 20, 2008 6:50 PM
yes 0 Thursday, May 8, 2008 1:16 AM
26 26 215 5 Tuesday, September 16, 2008 1:03 AM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ