General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Selma Mathilde Korsgaard
Selma Mathilde Glorvigen
October 15, 1904
117 Korsgården
1 October 3, 1986
35 81 Åsnes
Friday, May 27, 2016 1:34 AM
Tørris Henrik Korsgaard
April 7, 1898
124 Korsgården
3 May 5, 1974
48 76 Hof Alders og Sykehjem
Wednesday, May 14, 2008 12:52 AM
Ragna Pettersen Bakke
Ragna Korsgaard
July 17, 1897
124 Knappum
1 June 25, 1927
95 29 Rikshospitalet
Saturday, June 21, 2008 10:43 PM
Jenny Andersen
Jenny Korsgaard
March 17, 1902
120 Norway
0 July 24, 1989
32 87 Mjøndalen
Tuesday, December 12, 2017 10:54 PM
Borger Korsgaard
January 27, 1900
122 Korsgården
0 March 4, 1900
122 0 Korsgården
Friday, March 4, 2011 3:40 AM
Regine Alvilde Korsgaard
January 13, 1901
121 Åsnes
0 March 22, 1901
121 0 Korsgården
Monday, September 8, 2008 10:13 PM
Borger Korsgaard
July 28, 1902
119 Korsgården
0 before 1985
37 82 Friday, March 4, 2011 3:42 AM
Jørgen Korsgaard
October 3, 1906
115 Korsgården
0 April 29, 1985
37 78 Åsnes
Wednesday, May 14, 2008 1:45 AM
Ragnvald Thorvald Korsgaard
January 13, 1909
113 Korsgården
2 1954
68 44 Wednesday, May 14, 2008 1:52 AM
Øivind Korsgaard
April 19, 1968
54 Norway
0 after August 1971
50 3 Tuesday, August 6, 2019 1:01 AM
Egil Einar Korsgaard
December 3, 1934
87 Oppegård
2 January 1, 2002
20 67 Oslo
Wednesday, May 14, 2008 3:44 AM
Else Liv Korsgaard
Else Liv Kongelf
May 4, 1938
84 Oslo
5 February 14, 2018
4 79 Bekkelaget Kirke
Thursday, March 1, 2018 3:36 PM
Svein Erik Korsgaard
January 3, 1942
80 Oslo
2 March 27, 2000
22 58 Oslo
Tuesday, June 3, 2008 1:12 AM
May-Brit Magnussen
May-Brit Korsgaard
September 12, 1950
71 Siggerud
2 May 2006
16 55 Wednesday, May 14, 2008 8:02 PM
Georg Hugo Korsgaard
April 15, 1913
109 Korsgården
0 May 4, 1983
39 70 Høybråten
Wednesday, May 14, 2008 9:10 PM
Elsa Olsen
Elsa Korsgaard
Norway
0 Monday, September 8, 2008 10:42 PM
Kåre Torleiv Korsgaard
September 14, 1915
106 Korsgården
0 before 1985
37 69 Wednesday, May 14, 2008 6:55 AM
Inga Korsgaard
Inga Korsgaard
Norway
0 Monday, September 8, 2008 10:36 PM
Haakon Tørrisen Korsgaard
January 18, 1873
149 Åsnes
6 July 1960
61 87 Åsnes
Wednesday, March 9, 2022 4:52 PM
Olga Kristiansdatter
Olga Korsgaard
1878
144 Norway
6 Sunday, September 7, 2008 8:28 PM
Trygve Harald Korsgaard
April 29, 1898
124 Åsnes
0 October 17, 1985
36 87 Åsnes
Tuesday, June 3, 2008 9:27 PM
Odd Torgeir Korsgaard
October 2, 1901
120 Åsnes
0 September 3, 1992
29 90 Åsnes
Monday, September 8, 2008 10:24 PM
Ragnhild Aslaug Korsgaard
1903
119 Åsnes
0 Monday, September 8, 2008 10:24 PM
Borghild Kjellaug Korsgaard
1906
116 Åsnes
0 Monday, September 8, 2008 10:25 PM
Hjørdis Oddbjørg Korsgaard
1912
110 Åsnes
0 Monday, September 8, 2008 10:26 PM
Reidar Haakon Tørrisen Korsgaard
1920
102 Åsnes
0 Friday, October 3, 2008 2:41 AM
Anne Marie Tørrisdatter Korsgaard
November 22, 1863
158 Åsnes
0 Friday, October 3, 2008 2:40 AM
Amalie Tørrisdatter Korsgaard
December 26, 1865
156 Åsnes
0 Friday, October 3, 2008 2:39 AM
Gunvor Nikoline Børresen
Gunvor Nikoline Korsgaard
August 25, 1899
122 5 April 2, 1990
32 90 Åsnes
Thursday, January 4, 2018 8:10 PM
Gerd Helene Korsgaard
January 20, 1920
102 Korsgården
4 Thursday, January 21, 2021 11:09 AM
Ester Korsgaard
February 5, 1924
98 Korsgården
1 February 21, 2020
2 96 Åsnes kirke
Monday, March 16, 2020 4:50 AM
Rolf Henning Korsgaard
October 8, 1926
95 Korsgården
3 May 9, 2015
7 88 Flisa
Sunday, May 10, 2015 4:48 PM
Kristine Wester
Kristine Korsgaard
February 9, 1921
101 3 March 30, 2012
10 91 Flisa
Tuesday, April 10, 2012 11:18 PM
Roald Freddy Korsgaard
Freddy Korsgaard
August 4, 1959
62 2 May 20, 2011
11 51 Flisa
Sunday, July 26, 2015 11:08 PM
Annie Lillian Korsgaard
May 18, 1930
92 Korsgården
0 February 2, 2014
8 83 Tuesday, October 21, 2014 3:02 PM
Iver Neumann
Iver Neumann-Korsgaard
October 1, 1964
57 Eidsvoll
0 Wednesday, July 1, 2020 3:50 PM
Anna Henriette Jacobsen
Anna Henriette Korsgaard
October 26, 1896
125 Halsen Østre
3 November 5, 1983
38 87 Ullevål sykehus
Friday, March 4, 2011 3:42 AM
Erling Oskar Korsgaard
Erling Oscar Korsgaard
March 7, 1911
111 Korsgården
6 August 21, 1969
52 58 Oslo
Friday, March 4, 2022 5:49 PM
Lilly Konstanse Kristoffersen
Lilly Konstanse Korsgaard
Lilly Konstance Kristoffersen
Lilly Konstance Korsgaard
September 9, 1914
107 Fjeldgade 6
5 August 31, 1994
27 79 Oslo
Sunday, August 15, 2021 4:47 PM
Marianne Korsgaard
October 26, 1970
51 Oslo
0 April 18, 2005
17 34 Oslo
Sunday, December 4, 2016 10:04 PM
Åge Korsgaard
May 28, 1932
90 Solør
7 June 28, 2019
2 87 Friday, June 28, 2019 10:24 PM
Thorvald Tørrisen Korsgaard
April 19, 1870
152 Åsnes
15 December 27, 1940
81 70 Åsnes kirke
Friday, May 27, 2016 1:11 AM
Britta Jonsdotter Korsgaard
June 8, 1877
145 Dalby
10 January 8, 1917
105 39 Åsnes
Thursday, January 4, 2018 8:08 PM
Tørris Bergersen Korsgården
September 4, 1826
195 Korsgården
4 January 30, 1894
128 67 Korsgården
Thursday, October 16, 2008 5:16 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Arne Edvin Bredesen
Ester Korsgaard
0 Tuesday, February 25, 2020 10:22 PM
Johan Glorvigen
Selma Mathilde Korsgaard
yes 1 Wednesday, May 14, 2008 1:40 AM
Borger Korsgaard
Anna Henriette Jacobsen
yes 0 Friday, March 4, 2011 3:42 AM
Erling Oskar Korsgaard
Erling Oscar Korsgaard
Åsta Værmundsdammen
1 Sunday, April 27, 2008 6:46 AM
Georg Hugo Korsgaard
Elsa Olsen
yes 0 Wednesday, May 14, 2008 6:51 AM
Haakon Tørrisen Korsgaard
24 Olga Kristiansdatter
20 124 Åsnes kirke
6 Wednesday, March 9, 2022 5:33 PM
Kåre Torleiv Korsgaard
Inga Korsgaard
yes 0 Wednesday, May 14, 2008 6:55 AM
Thorvald Tørrisen Korsgaard
27 Britta Jonsdotter Korsgaard
20 124 Åsnes
10 Wednesday, May 14, 2008 6:53 AM
Tørris Henrik Korsgaard
Jenny Andersen
yes 0 Wednesday, May 14, 2008 12:52 AM
Tørris Henrik Korsgaard
Ragna Henriksen
yes 1 Wednesday, May 14, 2008 12:26 AM
Tørris Henrik Korsgaard
Ragna Pettersen Bakke
yes 1 Tuesday, May 13, 2008 9:55 PM
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ