General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Per Andersson
1876
146 Sweden
11 Saturday, September 6, 2008 11:02 PM
Svea Elisabeth Andersson
Svea Elisabeth Svedlund
February 15, 1903
119 Sveg
9 February 21, 2002
20 99 Sveg
Sunday, February 15, 2009 1:09 AM
Kristina Andersson
December 10, 1904
117 Sveg
4 February 24, 1940
82 35 Vemhån
Monday, September 1, 2008 3:21 AM
Sven Andréas Andersson
August 29, 1906
116 Sveg
5 May 7, 1995
27 88 Hallstahammar
Monday, September 1, 2008 4:16 AM
Britt Ingegärd Andersson
June 18, 1930
92 Sveg
1 March 22, 2002
20 71 Kolbäck
Monday, September 1, 2008 2:49 AM
Per Johan Andersson
August 2, 1908
114 Sveg
7 March 25, 1983
39 74 Hallstahammar
Monday, September 1, 2008 3:38 AM
Selma Andersson
December 23, 1911
110 Sveg
2 July 18, 1947
75 35 Monday, September 1, 2008 3:45 AM
Hilding Andersson
June 4, 1914
108 Sveg
0 December 7, 1948
73 34 Monday, September 1, 2008 2:56 AM
Oskar Andersson
April 23, 1916
106 Sveg
1 Monday, September 1, 2008 3:31 AM
Eivin Arvid Andersson
July 18, 1918
104 Sveg
1 May 28, 1967
55 48 Monday, September 1, 2008 2:51 AM
Ingvar Herbert Sigurd Andersson
March 16, 1921
101 Sveg
5 March 1, 2001
21 79 Varberg
Monday, September 1, 2008 3:01 AM
Knut Leo August Andersson
November 15, 1922
99 Sveg
2 January 20, 1991
31 68 Glissjöberg
Monday, September 1, 2008 3:17 AM
Birger Andersson
March 10, 1925
97 Sveg
0 June 15, 1925
97 0 Sveg
Monday, September 1, 2008 2:43 AM
Maria Ingeborg Andersson
October 17, 1915
106 Sveg
0 October 20, 1982
39 67 Vemhån
Monday, September 1, 2008 3:27 AM
Karolina Andersson
November 25, 1994
27 Sweden
0 November 25, 1994
27 0 Saturday, September 6, 2008 10:31 PM
Johannes Andersson Bøyum
1858
164 Fjærland
1 1910
112 52 Fjærland
Tuesday, July 8, 2008 2:00 AM
Mikkjel Andersson Bøyum
1896
126 Fjærland
0 Tuesday, July 8, 2008 2:00 AM
Anna Eriksdatter Berge
Anna Andersson Bøyum
1 1910
112 Fjærland
Tuesday, July 8, 2008 2:01 AM
Inger Andersson
Sweden
1 Saturday, September 6, 2008 4:30 AM
Arne Andersson
1 Monday, July 27, 2015 1:50 AM
Karin Bryngelsdotter
Karin Andersson
1 Monday, July 27, 2015 1:51 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Johannes Andersson Bøyum
Anna Eriksdatter Berge
yes 1 Monday, July 7, 2008 4:32 AM
Arne Andersson
Karin Bryngelsdotter
yes 1 Monday, July 27, 2015 1:51 AM
Per Andersson
Ingeborg Westfält
yes 11 Tuesday, June 17, 2008 5:17 AM
Sven Albert Westfält
25 Maria Ingeborg Andersson
24 82 Vemhån
0 Monday, September 1, 2008 3:27 AM
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ