Jacob Neumann, 17721848 (aged 75 years)

Jacob Neumann
Name
Jacob /Neumann/
Given names
Jacob
Surname
Neumann
Birth
Note: Jacob Neumann. Døbt paa Strømsø 20. 7. 1772 (fødselsdagen vidste han ikke selv), død i Bergen 25. 1. 1848.

Jacob Neumann. Døbt paa Strømsø 20. 7. 1772 (fødselsdagen vidste han ikke selv), død i Bergen 25. 1. 1848.
Da hans mor døde. blev han optaget i sin morfaders, kjøb-mand Gustavus Bloms, hus i Holmsbo. Denne døde imidlertid snart (1776), og hans enke (hans 2den hustru) Anne Christiane Krefting (før gift med kaptein Vogelius) giftede sig igjen (for 3die gang) med Fredrik Wilhelm Krog, kommandør og søin-ruleringschef. I dette rige hus i Kristiania tilbragte altsaa Jacob Neumann sin barndom og nød en meget omhyggelig undervisning (ved en student Møller). 1781 blev han elev af det dengang anseede Kølleske institut paa Snarøen ved Kristiania, hvor han var i 3 à 4 aar.

Derefter blev han sendt til Helsingør skole, hvorfra han blev dimitteret til universitetet 1787. Han levede derpaa nogle aar i Kjøbenhavn, hvor han fik plads paa Regensen, og lagde sig særlig efter levende sprog og æstetik, men begyndte dog ogsaa saa smaat med theologien. Siden blev han huslærer hos ritmester Fischer paa herregaarden Kvistrup ved Limfjorden. 1796 blev han cand. theol, med laudabilis. 1798 vandt han prisen for universitetets theologiske prisspørgsmaal: «Om Daaben og dette Dogmes Historie i de 3 første Aarhundreder». 1797 blev han hovmester for den rige geheimekonferentsraad Johan Christian Constantin Bruuns børn i Kjøbenhavn. 1799 tog han den filosofiske doktorgrad for en afhandling: «De primatu lundensi».

Samme aar blev han residerende kapellan til Asker, 1805 sogneprest sammesteds, 1811 R.D.O., 1814 medlem af dette aars overordentlige storting og blev for-mand for hyldningsdeputationen til Stockholm, ved hvilken leilighed han blev R N.O.; 1819 blev han provst i Drammens provsti, 1822 biskop i Bergens stift efter Pavels, 1826 K. (storkors) N.O. —
Biskop Neumann var en meget yderliggaaende rationalist; dog blev han paa sine gamle dage endel paavirket af Mynster. Hans katekismus-udgave af 1813 kan maaske betegnes som rationalismens sidste betydelige livsytring i Norge og Danmark, men betegner tillige et vendepunkt, da den vakte autoriteterne til eftertanke og ikke blev approberet. Han var levende interesseret i historisk granskning, paa hvilket omraade han leverede meget, der har blivende værd, særlig i det bergenske tidsskrift «Urda». Tillige kom der fra hans pen ikke lidet af personalhistorisk indhold, der har megen interesse. Han har saaledes leveret vigtige bidrag til Bergens historie i sin tid. Som prest blev han en ivrig jorddyrker og holdt i Asker fore-læsninger for bønderne over jordbrugslære. Hans fortjenester i den hen-seende er utvilsomme. Han var medlem af «Det kungliga Samfundet till Utgifning af Handskrifter rørande Scandinaviens Historia».

Som biskop optraadte Neumann altid med stor værdighed og fornemhed, der undertiden grænsede til latterlighed. Han var dog i det hele vel likt af sine prester, og hans overlegenhed og begavelse erkjendtes selv af de frem¬ragende. Han var meget interesseret i skolesager og forsøgte i Bergen at indføre reformer paa dette omraade, men var her ikke synderlig heldig. Paa ét punkt har han indlagt sig store fortjenester; han fik presternes arkiver iorden. Hans formænd Brun og Pavels havde ikke havt øie for disse ting og det var almindeligt, at embedsskrivelser straks brugtes som makulatur, ligesom ministerialbøger paa sine steder i flere aar ikke var førte.

Paa dette uvæsen gjorde Neumann en brat ende. Mange gjorde modstand og syntes, han var urimelig, men der kom orden i papirerne.
Ved Grundlæggelsen af Bergens museum var medhjælper og han har store fortjenester af denne insl..
Trods sin høitidelige værdighed var Neumann af naturen selskapelig og humoristisk anlagt. «Ingen pedantisk fiende af bordets opmuntrenrende glæder;. og han fordrev gjerne et par aftentimer ved l'hombre-bordet», siger Schwach i sin biografi af ham.
G. i Kjøbenhavn (St. Peters kirke) 1. 2. 1800 med Justine Marie Agnete Briåin, født i Gilstrow i Mecklenburg 20. 6. 1780, død i Bergen 16. 12. 1838 (dtr. af Wilhelm Carl August Bruun, apoteker i Gustrow og broder af ovennævnte geheimekonferentsraad I.C.C. Bruun, og hustru Catharine Caroline Christine Meese). 9 børn.

Christening
Birth of a sister
Death of a mother
Christening of a sister
Death of a sister
Burial of a sister
Marriage of a parent
Birth of a half-brother
1776 (aged 3 years)
Christening of a half-brother
Death of a maternal grandfather
Death of a paternal grandfather
Death of a half-brother
Burial of a half-brother
Birth of a half-brother
Christening of a half-brother
Death of a half-brother
Burial of a half-brother
Birth of a half-sister
Death of a father
Religious marriage
Birth of a son
Note: Kapellangaarden
Birth of a daughter
Death of a son
Note: Kapellangaarden
Birth of a daughter
Christening of a daughter
Birth of a daughter
Christening of a daughter
Birth of a daughter
Christening of a daughter
Birth of a daughter
Christening of a daughter
Birth of a daughter
Birth of a daughter
Birth of a daughter
Marriage of a daughter
Marriage of a daughter
Marriage of a daughter
Marriage of a daughter
Death of a wife
Death of a half-sister
Death
Family with parents
father
17451788
Birth: August 6, 1745 24 25 Strømsø
Death: December 24, 1788København
mother
17541773
Birth: January 19, 1754 38 Holmsbo
Death: October 29, 1773Strømsø
Religious marriage Religious marriageSeptember 2, 1771Hurum, Buskerud, Norway
11 months
himself
16 months
younger sister
17731774
Birth: October 26, 1773 28 19 Strømsø
Death: 1774Holmsbo
Father’s family with Anniken Hoen Wulfsberg
father
17451788
Birth: August 6, 1745 24 25 Strømsø
Death: December 24, 1788København
stepmother
17541815
Birth: 1754 39 35 Tønsberg
Death: July 8, 1815Grorud
Religious marriage Religious marriageOctober 8, 1775Tønsberg, Vestfold, Norway
15 months
half-brother
17761778
Birth: 1776 30 22
Death: 1778Tønsberg
3 years
half-brother
17781779
Birth: 1778 32 24 Tønsberg
Death: 1779Tønsberg
4 years
half-sister
17811839
Birth: 1781 35 27 København
Death: August 28, 1839Norrkjöping
Family with Justine Marie Agnete Brun
himself
wife
Religious marriage Religious marriageFebruary 1, 1800København, Copenhagen, Sjælland, Denmark
11 months
son
18011804
Birth: January 7, 1801 28 22 Asker
Death: February 19, 1804Asker
23 months
daughter
18021878
Birth: November 29, 1802 30 24 Bjerke
Death: January 17, 1878Molde
19 months
daughter
18041854
Birth: June 28, 1804 31 26 Bjerke
Death: January 31, 1854Haus Prestegård
19 months
daughter
18061877
Birth: January 13, 1806 33 27 Bjerke
Death: August 16, 1877Bergen
3 years
daughter
21 months
daughter
18101890
Birth: March 17, 1810 37 31 Asker prestegård
Death: January 5, 1890Molde
2 years
daughter
18121881
Birth: June 28, 1812 39 34 Asker prestegård
Death: April 4, 1881Bergen
2 years
daughter
2 years
daughter
18161874
Birth: September 29, 1816 44 38 Asker prestegård
Death: October 3, 1874Bergen
Birth

Jacob Neumann. Døbt paa Strømsø 20. 7. 1772 (fødselsdagen vidste han ikke selv), død i Bergen 25. 1. 1848.
Da hans mor døde. blev han optaget i sin morfaders, kjøb-mand Gustavus Bloms, hus i Holmsbo. Denne døde imidlertid snart (1776), og hans enke (hans 2den hustru) Anne Christiane Krefting (før gift med kaptein Vogelius) giftede sig igjen (for 3die gang) med Fredrik Wilhelm Krog, kommandør og søin-ruleringschef. I dette rige hus i Kristiania tilbragte altsaa Jacob Neumann sin barndom og nød en meget omhyggelig undervisning (ved en student Møller). 1781 blev han elev af det dengang anseede Kølleske institut paa Snarøen ved Kristiania, hvor han var i 3 à 4 aar.

Derefter blev han sendt til Helsingør skole, hvorfra han blev dimitteret til universitetet 1787. Han levede derpaa nogle aar i Kjøbenhavn, hvor han fik plads paa Regensen, og lagde sig særlig efter levende sprog og æstetik, men begyndte dog ogsaa saa smaat med theologien. Siden blev han huslærer hos ritmester Fischer paa herregaarden Kvistrup ved Limfjorden. 1796 blev han cand. theol, med laudabilis. 1798 vandt han prisen for universitetets theologiske prisspørgsmaal: «Om Daaben og dette Dogmes Historie i de 3 første Aarhundreder». 1797 blev han hovmester for den rige geheimekonferentsraad Johan Christian Constantin Bruuns børn i Kjøbenhavn. 1799 tog han den filosofiske doktorgrad for en afhandling: «De primatu lundensi».

Samme aar blev han residerende kapellan til Asker, 1805 sogneprest sammesteds, 1811 R.D.O., 1814 medlem af dette aars overordentlige storting og blev for-mand for hyldningsdeputationen til Stockholm, ved hvilken leilighed han blev R N.O.; 1819 blev han provst i Drammens provsti, 1822 biskop i Bergens stift efter Pavels, 1826 K. (storkors) N.O. —
Biskop Neumann var en meget yderliggaaende rationalist; dog blev han paa sine gamle dage endel paavirket af Mynster. Hans katekismus-udgave af 1813 kan maaske betegnes som rationalismens sidste betydelige livsytring i Norge og Danmark, men betegner tillige et vendepunkt, da den vakte autoriteterne til eftertanke og ikke blev approberet. Han var levende interesseret i historisk granskning, paa hvilket omraade han leverede meget, der har blivende værd, særlig i det bergenske tidsskrift «Urda». Tillige kom der fra hans pen ikke lidet af personalhistorisk indhold, der har megen interesse. Han har saaledes leveret vigtige bidrag til Bergens historie i sin tid. Som prest blev han en ivrig jorddyrker og holdt i Asker fore-læsninger for bønderne over jordbrugslære. Hans fortjenester i den hen-seende er utvilsomme. Han var medlem af «Det kungliga Samfundet till Utgifning af Handskrifter rørande Scandinaviens Historia».

Som biskop optraadte Neumann altid med stor værdighed og fornemhed, der undertiden grænsede til latterlighed. Han var dog i det hele vel likt af sine prester, og hans overlegenhed og begavelse erkjendtes selv af de frem¬ragende. Han var meget interesseret i skolesager og forsøgte i Bergen at indføre reformer paa dette omraade, men var her ikke synderlig heldig. Paa ét punkt har han indlagt sig store fortjenester; han fik presternes arkiver iorden. Hans formænd Brun og Pavels havde ikke havt øie for disse ting og det var almindeligt, at embedsskrivelser straks brugtes som makulatur, ligesom ministerialbøger paa sine steder i flere aar ikke var førte.

Paa dette uvæsen gjorde Neumann en brat ende. Mange gjorde modstand og syntes, han var urimelig, men der kom orden i papirerne.
Ved Grundlæggelsen af Bergens museum var medhjælper og han har store fortjenester af denne insl..
Trods sin høitidelige værdighed var Neumann af naturen selskapelig og humoristisk anlagt. «Ingen pedantisk fiende af bordets opmuntrenrende glæder;. og han fordrev gjerne et par aftentimer ved l'hombre-bordet», siger Schwach i sin biografi af ham.
G. i Kjøbenhavn (St. Peters kirke) 1. 2. 1800 med Justine Marie Agnete Briåin, født i Gilstrow i Mecklenburg 20. 6. 1780, død i Bergen 16. 12. 1838 (dtr. af Wilhelm Carl August Bruun, apoteker i Gustrow og broder af ovennævnte geheimekonferentsraad I.C.C. Bruun, og hustru Catharine Caroline Christine Meese). 9 børn.

Religious marriage
Media object
Jacob Neumann
Jacob Neumann