0

Datalagringsdirektivet #DLD

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 6. April 2011 in Norwegian, Politics |
stopp-dld

Mine betraktninger rundt #DLD: Jeg er motstander av #DLD, men ser at noen motstandere trekker samenligninger med Sovjetunionen. Innføringen av #DLD er grenseoverskridende og historisk i så hendseende, men likevel kan ikke mine “motstandere” belastes med slike sammenligninger. De har tatt en vurdering i forhold til fordelene og ulempene ved innføring av #DLD og havnet […]

Tags: , ,

Copyright © 2010-2020 Iver Neumann-Korsgaard Blog All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com