0

Datalagringsdirektivet #DLD

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 6. April 2011 in Norwegian, Politics |
stopp-dld

Mine betraktninger rundt #DLD:

Jeg er motstander av #DLD, men ser at noen motstandere trekker samenligninger med Sovjetunionen. Innføringen av #DLD er grenseoverskridende og historisk i så hendseende, men likevel kan ikke mine “motstandere” belastes med slike sammenligninger. De har tatt en vurdering i forhold til fordelene og ulempene ved innføring av #DLD og havnet på motsatt side enn meg.

Målet helliger middelet

I denne saken så er vel dette en tanke som forkjemperne må ha tenkt. Dette kan i noens øyne være en legitim tanke, og jeg respekterer denne betraktningen i denne saken.

Det store problemet er ikke innføringen av #DLD, men “Hva blir det neste”. Vi har brutt en historisk barriere ved innføringen av dette direktivet. Folks syn på slike inngripner i deres frihet kan dessverre, med tid, bli en inkorporert del av hva folk “tolererer” i det godes hensikt. Da blir det i neste omgang enklere å innføre enda mer omfattende frihetsberøvelser.

En slik utvikling ønsker ikke jeg å være med på!

Derfor er jeg motstander av #DLD. Ikke fordi direktivet for folk flest gjør Norge til en politistat, men fordi dette legger til rette for det.

MED DETTE INNLEGGET ØNSKER JEG Å VISE RESPEKT TIL MINE “MOTSTANDERE”.

Iver Neumann

The following two tabs change content below.

Iver Neumann-Korsgaard

Human Rights Activist
RØDT i Eidskog. Genealogy. Teacher. IT. Hates stigma. Jag är inte rädd för at dö, men är rädd om livet! Holistic. Photo. Internat. conscience. Palestine فلسطين Magnor, Hedmark, Norway

Latest posts by Iver Neumann-Korsgaard (see all)

Tags: , ,

Leave a Reply

Copyright © 2010-2020 Iver Neumann-Korsgaard Blog All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com