0

WORLD INJUSTICE

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 9. April 2016 in Humanrights, Politics |
startoon

Norwegian translation

Norway, a rich country with wonderful welfare benefits for its residents. We are fortunate to be born here. We might as well have been born in a poor country. We should be very grateful that we live here.

But to stay in such a country obliges. We cannot insist on our welfare when people in need is knocking at our door. We cannot say: ‘we have no room,’ ‘we have a problem here, too,’ ‘we have no jobs for you “,” we cannot afford this”.

No, we have to sacrifice a part of our welfare benefits, to welcome our new residents. We must be unselfish, and optionally sacrifice some of our welfare benefits. We have no right to let be.

 

To rectify some of the injustices in the coincidences, we must do our duty in global community.

We must accept them with open arms, preferably of care, or secondarily of duty. For we have that moral duty in a world of injustice.

Norway must stop being a selfish society. The world has not deserved it!

Tags: ,

0

VERDENS URETTFERDIGHET

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 9. April 2016 in Humanrights, Norwegian, Politics |
startoon

 

English translation

Norge, et rikt land med fantastiske velferdsgoder for sine innbyggere. Vi er heldige som er født her. Vi kunne like gjerne vært født i et fattig land. Vi bør være veldig takknemlige som kan bo her.

Men å bo i et slikt land forplikter. Vi kan ikke tviholde på vår velferd når mennesker i nød banker på vår dør. Vi kan ikke si: «vi har ikke plass», «vi har problemer her, også», «vi har ikke jobber, nok», «vi har ikke råd».

Nei, vi må ofre en del av våre goder, for å ta imot våre nye innbyggere. Vi må være uselviske, og evt. ofre noen av våre velferdsgoder. Vi har ingen rett til å la vær.

For å rette på noe av urettferdighetene i tilfeldighetene, må vi gjøre vår plikt i verdenssamfunnet.

Vi må ta dem imot med åpne armer, helst av omsorg, sekundert av plikt. For vi har en moralsk plikt i en verden av urettferdighet.

Norge må slutte å være et egoistisk samfunn. Verden har ikke fortjent det!

Tags: ,

0

Stolen emotions

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 8. April 2016 in Poem |
491244147

 

Like a puppet on a string
my emotions where played
to comply to hers
Lost in nowhere land

 

The roles were turned upside down
Your infantility distorted me
Matriarki in morbid expression
My sense of living collapsed

 

Transformed to an emotional robot
Lived life in a trance
Matriarkal hypnosis drove me forward
Life became a charade

 

I crave to get my emotions back
This gork needs to wake up
Need to live life fully
No holding back!

Tags: , , , ,

0

Words

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 8. April 2016 in Poem |
clutter

 

Debris of words, clutter the mind.

Traces of sense get lost.

My serenity is broken.

Need to drift away!

Tags:

0

Gud

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 7. April 2016 in Norwegian, Poem |
gud

 

Gud
Gi meg
et liv

før og
etter.

Tags: , , ,

0

Øystein

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 7. April 2016 in Norwegian, Poem |
ending-the-stigma-of-addiction

 

Dette skrev jeg til en venn som var avhengig av amfetamin.

Du
er
en venn
med emosjonelle kvaliteter

Bare det
å spre glede
blant folk
er et livsverk
som overgår alt

Takk for
at du
er til

Tags: , , , , , , ,

0

Akterutseilt

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 7. April 2016 in Norwegian, Poem |
goatship

 

Akterutseilt
fra livets seilas.
kom meg med
på neste skip.

Tags: , , , , ,

0

Bloggkart

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 4. April 2016 in Politics |

Jeg har plassert min blogg i Magnornorske bloggkart!

Tags:

0

BLOGGURAT

Posted by Iver Neumann-Korsgaard on 4. April 2016 in Politics |

BLOGGURAT

Tags:

Copyright © 2010-2020 Iver Neumann-Korsgaard Blog All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com